تست های ایستایی وفن ساختمان_ طباطبائی
تست های ایستایی وفن ساختمان_ طباطبائی دانلود تست های ایستایی وفن ساختمان- طباطبائی تعداد ص: 47 فرمت: pdf نوع فایل: تایپ شده ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مجموعه تست های ایستایی و فن ساختمان_سروش نیا
مجموعه تست های ایستایی و فن ساختمان_سروش نیا دانلود مجموعه تست های ایستایی و فن ساختمان-سروش نیا تعداد ص:20 فرمت فایل:pdf نوع فایل: تایپ شده ...
قیمت :2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه جزئیات طراحی لرزه ای_سروش نیا
جزوه جزئیات طراحی لرزه ای_سروش نیا دانلود جزوه جزئیات طراحی لرزه ای-سروش نیا تعداد ص: 30 فرمت فایل:pdf نوع فایل: تایپ شده ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه طبیعت ، منبع الهام سروش نیا
جزوه طبیعت ، منبع الهام سروش نیا دانلود جزوه طبیعت ، منبع الهام سروش نیا تعداد ص: 20 فرمت: pdf نوع فایل: ...
قیمت :2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه سازه های بناهای معروف _گلابچی_دانشگاه تهران
جزوه سازه های بناهای معروف _گلابچی_دانشگاه تهران دانلود جزوه سازه های بناهای معروف-گلابچی-دانشگاه تهران مربوط به کتاب استاتیک کاربردی تعداد ص:98 فرمت فایل: pdf نوع فایل: ...
قیمت :4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه نانو فنآوری_مرکز معماری
جزوه نانو فنآوری_مرکز معماری دانلود جزوه نانو فنآوری-مرکز معماری تعداد ص: 38 فرمت فایل: pdf نوع فایل: تایپ شده ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده_گلابچی_دانشگاه تهران
خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده_گلابچی_دانشگاه تهران دانلود خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده- گلابچی-دانشگاه تهران 7 ص تایپ شده ...
قیمت :1,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مجموعه جزوات سیستم های ساختمانی خانه عمران
مجموعه جزوات سیستم های ساختمانی خانه عمران دانلود مجموعه جزوات سیستم های ساختمانی خانه عمران تعداد ص: 142 فرمت فایل:pdf نوع فایل:تایپ شده ...
قیمت :5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی_گلابچی_دانشگاه تهران
خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی_گلابچی_دانشگاه تهران دانلود خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی-گلابچی-دانشگاه تهران 37 ص تایپ شده ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مجموعه مقالات سیستم های ساختمانی
مجموعه مقالات سیستم های ساختمانی دانلود مجموعه مقالات سیستم های ساختمانی با مقالاتی از گلابچی، تقی زاده، عاملی تعداد ص:42 فرمت ...
قیمت :2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5