خلاصه کتاب روش های اجرای پروژه_گلابچی_دانشگاه تهران
خلاصه کتاب روش های اجرای پروژه_گلابچی_دانشگاه تهران دانلود خلاصه کتاب روش های اجرای پروژه_گلابچی_دانشگاه تهران 90 ص تایپ شده فرمت Pdf ...
قیمت :4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب های مهم مدیریت و کنترل پروژه
خلاصه کتاب های مهم مدیریت و کنترل پروژه دانلود خلاصه کتاب های مهم مدیریت و کنترل پروژه شامل خلاصه کتابهای شیرمحمدی، نادری پور، گلشنی و سبزه پرور ...
قیمت :5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه کنترل پروژه_اشجری
جزوه کنترل پروژه_اشجری دانلود جزوه کنترل پروژه_اشجری 62 ص تایپ شده Pdf ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب نظریه های نوین در مدیریت پروژه_ گلابچی_ دانشگاه تهران
خلاصه کتاب نظریه های نوین در مدیریت پروژه_ گلابچی_ دانشگاه تهران دانلود خلاصه کتاب نظریه های نوین در مدیریت پروژه_ گلابچی_ دانشگاه تهران 32 ص فرمت pdf تایپ شده ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1