خلاصه کتاب های مهم مدیریت و کنترل پروژه

خلاصه کتاب های مهم مدیریت و کنترل پروژه

دانلود خلاصه کتاب های مهم مدیریت و کنترل پروژه شامل خلاصه کتابهای شیرمحمدی، نادری پور، گلشنی و سبزه پرور ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب روش های اجرای پروژه_گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب روش های اجرای پروژه_گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب روش های اجرای پروژه_گلابچی_دانشگاه تهران 90 ص تایپ شده فرمت Pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده_گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده_گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده_گلابچی_دانشگاه تهران 27 ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سازه های مشبک فضائی_گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب سازه های مشبک فضائی_گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب سازه های مشبک فضائی_گلابچی_دانشگاه تهران 78 ص تایپ شده فرمت Pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سازه به مثابه معماری _گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب سازه به مثابه معماری _گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب سازه به مثابه معماری _گلابچی_دانشگاه تهران 22 ص تایپ شده فرمت Pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند_گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند_گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند_گلابچی_دانشگاه تهران 20 ص تایپ شده Pdf ...
قیمت : 2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب معمار_مهندس _ساختار

خلاصه کتاب معمار_مهندس _ساختار

دانلود خلاصه کتاب معمار+مهندس=ساختار 7 ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب معماری دیجیتال_گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب معماری دیجیتال_گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب معماری دیجیتال_گلابچی_دانشگاه تهران 55 ص تایپ شده ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی_گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی_گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی_گلابچی_دانشگاه تهران 37 ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب ساختمان های فولادی _گلابچی_دانشگاه تهران

خلاصه کتاب ساختمان های فولادی _گلابچی_دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب ساختمان های فولادی _گلابچی_دانشگاه تهران 19 ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17