دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی
دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی

دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی ۱۶۴ ص تایپ شده‌ و پرشده فرمت Pdf به همراه آزمون های خودسنجی

* این جزوه بسیار مهم و کاربردی بوده و متناسب با سوالات سالهای اخیر کنکور سراسری تدوین گردیده است.


فهرست مطالب:‌

نیمه اول، ارزیابی و خودسازی

دانش طراحی

انسان، طراحی، محصول و معماری

مقیاس، تناسبات، استانداردسازی

الویتها در طراحی (از تدوین تا تحویل)

طراحی معماری، نیازها و راهکارها

تیپولوژی فضاها در طراحی معماری

بستر طراحی، طراحی در بستر شهر

فرآیند طراحی ایده تا بنا)، مهندسی معکوس (بنا تا ایده) تصاویر سه بعدی موازی، پرسپکتیو و سایه:

چرا تصاویر سه بعدی، تفاوتهای تصاویر سه بعدی باهم و انواع تصاویر سه بعدی

انواع و ویژگیهای تصاویر سه بعدی موازی (اکسونومتریکها) پرسپکتیو یک نقطه ای (ترسیم، نکات و استثناها در آن)

پرسپکتیو دو نقطه ای و سه نقطه ای (ترسیم، نکات و استثناها در آن)

هندسه خورشیدی، گردش شبانه روز و تغییر فصلها، خورشید به عنوان منبع نور

چگونگی شکل گیری سایه اجسام، سایه روی زمین، سایه اجسام روی هم

سایه اجسام روی نما، سایه انداز افقی روی نما، سایه انداز عمودی روی نما + تستهای نیمه اول


نیمه دوم، خودسنجی و بازسازی

تحلیل و توصیف:

اصول و مبانی در تحلیل، فرآیند تحلیل، تحلیل در دانشهای مرتبط با معماری

تحليل مبتنی بر توصیف، تحلیل مبتنی بر تعقل و منطق، تحلیل مبتنی بر دانش

تحلیل معمارانه مبتنی بر دانش فنی ساختمان سازه، تنظیم شرایط محیطی)

تحلیل معمارانه مبتنی بر تاریخ، تحلیل معمارانه مبتنی بر زمینه و بستر (روستا، شهر)

تحليل مبتنی بر دانش طراحی معماری، تحلیل کاربردی در معماری توسعه شناسی، حفاظت و باززنده سازی

زیبایی شناسی و نمادشناسی معمارانه

عناصر بصری و تاثیر آنها در معماری، شناخت اجزا و فضاهای ذهنی و عینی


مبانی نظری

گذری توصیفی تحلیلی بر ادوار معماری ایران

گذری توصیفی تحلیلی بر ادوار معماری معاصر و جهان

اصفهان، ابنیه فاخر در معماری ایران

ریخت شناسی معماری ایران+ تستهای نیمه دوم


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

farahani-dark omomi_1541267135_18116_2824_1232.zip59.51 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت