خلاصه کتاب سازگاری حرارتی در معماری_ حیدری_ دانشگاه تهران
خلاصه کتاب سازگاری حرارتی در معماری_ حیدری_ دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب سازگاری حرارتی در معماری_ حیدری_ دانشگاه تهران 27 ص تایپ شده PDF

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

sazgari hararati_1517462173_4283_2824_1087.zip2.81 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت